Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, którym są objęci właściwie wszyscy pracujący Polacy, pozwala na stosunkowo niedrogie leczenie w nagłych sytuacjach. Sytuacja jednak nieco się komplikuje, gdy na dłuższy pobyt przyjeżdża do Polski obcokrajowiec. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest opłacenie dobrowolnej składki zdrowotnej. Gwarantuje to opiekę lekarską.

Jak działa ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca?

Wszystkie osoby, które przebywają na terenie Polski legalnie a nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą również korzystać z pomocy lekarskiej w placówkach posiadających umowę z NFZ. Wystarczy, że skierują się do, właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, wojewódzkiego oddziału NFZ i złożą tam odpowiedni wniosek.

Złożenie wniosku obliguje do regularnego uiszczania składki na polisaobcokrajowca.pl – ubezpieczenia dla obcokrajowca, to znaczy do 15 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni. Wysokość składki nie jest dla wszystkich jednakowa.

Wysokość składki ubezpieczenia dla obcokrajowca

Wysokość składki jest ustalona na poziomie 9% podstawy jej wymiaru. Natomiast podstawa wymiaru w różnych przypadkach jest różna, zależy to m.in. od celu przebywania na terenie RP oraz formy działalności (np. inną składką są objęci wolontariusze a inną osoby duchowne spoza obszaru UE):

  • w większości przypadków, za miesiące od stycznia do marca 2022 opłata za ubezpieczenie wynosi 559,89 PLN,
  • osoby będące studentami lub duchownymi spoza UE, albo które odbywają staż adaptacyjny lub uczęszczają na kursy języka polskiego płacą jedynie 55,80 PLN miesięcznie,
  • jeszcze inną składką są objęci wolontariusze, oni zapłacą 270,90 PLN miesięcznie.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest indywidualnie zweryfikować w NFZ w jakiej wysokości należy uiścić składkę. Opłaty uiszcza się poprzez przelew na konto ZUS.

Jak złożyć wniosek o dobrowolne ubezpieczenie?

W siedzibie NFZ oraz na stronach internetowych NFZ dostępny jest formularz. Także tutaj można znaleźć dane teleadresowe oddziałów NFZ.

Nieco bardziej skomplikowaną procedurą objęci są obcokrajowcy spoza UE, gdyż wraz z wnioskiem powinni oni jeszcze koniecznie dostarczyć ważny paszport oraz dokument potwierdzający legalność pobytu na terenie RP. Mogą to być następujące dokumenty:

  • wiza wydana w celu świadczenia pracy na terenie Polski,
  • zezwolenie na zamieszkanie na oznaczony okres,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta,
  • zezwolenie na osiedlenie się,
  • zgoda na pobyt tolerowany,
  • dokument, który potwierdza status uchodźcy nadany w Polsce albo poświadczający korzystanie z czasowej ochrony na terenie RP.