Ubezpieczenie radcy prawnego

Obowiązkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego

Obowiązkowe ubezpieczenie radców prawnych (z bogatej oferty iExpert.pl) od roku 2004. Rozporządzenie zostało wydane pod koniec roku 2003. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone w trakcie wykonywania czynności, które szczegółowo opisane są w art. 4 i art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych, dlatego każdy wykonujący już zawód lub przygotowujący się do […]

dalej

Ubezpieczenia radców prawnych – jak wybrać najlepszą ofertę?

Radcą prawnym może zostać osoba, która ukończyła studia prawnicze, zdała egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych. Radca prawny jest zawodem zaufania publicznego, który wiąże się z wieloma obowiązkami i odpowiedzialnością. Jednym z nich jest obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które chroni radcę prawnego przed roszczeniami klientów lub osób trzecich w związku […]

dalej

Ubezpieczenia radców prawnych – co warto wiedzieć?

Jako radca prawny, jesteś świadomy ciężaru odpowiedzialności, jaki spoczywa na Twoich barkach. Z jednej strony, masz okazję pomagać klientom w trudnych sytuacjach, z drugiej – błąd czy przeoczenie mogą mieć poważne konsekwencje. Dlatego w tym wpisie przybliżymy najważniejsze informacje na temat ubezpieczeń.

dalej

Jakie ryzyko niesie ze sobą zawód radcy prawnego?

Jedną z dosyć często wybieranych ścieżek kariery zawodowej jest profesja radcy prawnego. Wiąże się ona z ogromną odpowiedzialnością, a także koniecznością posiadania odpowiednich kompetencji. Jednocześnie podczas wykonywania zadań związanych ze świadczeniem usług o charakterze prawniczym bez wątpienia ma się do czynienia ze sporym ryzykiem. Może się bowiem zdarzyć, że popełni się błąd, który wygeneruje roszczenia […]

dalej