Jakie ryzyko niesie ze sobą zawód radcy prawnego?

Jedną z dosyć często wybieranych ścieżek kariery zawodowej jest profesja radcy prawnego. Wiąże się ona z ogromną odpowiedzialnością, a także koniecznością posiadania odpowiednich kompetencji. Jednocześnie podczas wykonywania zadań związanych ze świadczeniem usług o charakterze prawniczym bez wątpienia ma się do czynienia ze sporym ryzykiem. Może się bowiem zdarzyć, że popełni się błąd, który wygeneruje roszczenia u osoby korzystającej ze wsparcia profesjonalisty. Dlatego właśnie ubezpieczenie radcy prawnego ze strony iexpert.pl od odpowiedzialności cywilnej jest bardzo ważne.

Jakie zadania wykonuje radca prawny?

Osoby wykonujące wskazany zawód w swojej działalności zajmują się wspieraniem zgłaszających się do nich klientów w rozwiązywaniu problemów prawnych. Wśród ich zadań można wymienić niejednokrotnie:

  • reprezentację przed sądem
  • przygotowywanie pism
  • udzielanie porad prawnych.

Skomplikowane procedury, niejasne przepisy, a także rozbieżne interpretacje prawa przez sądy sprawiają, że radca prawny jest narażony na ryzyko popełnienia błędu. Trzeba się z tym liczyć i być odpowiednio przygotowanym na taką ewentualność.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej — co to jest?

Podstawowym zadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest ochrona finansowa ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich. W przypadku radców prawnych chodzi tutaj o roszczenia związane z prowadzoną działalnością i świadczonymi usługami. W przypadku wystąpienia szkody klient może bowiem domagać się rekompensaty. Należy pamiętać o tym, że takie ubezpieczenie obejmuje tylko roszczenia cywilne. Nie znajduje ono więc zastosowania w odniesieniu do spraw karnych. W zamian za comiesięczne opłacanie składki, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie klientowi w sytuacji, gdy następuje szkoda. Oczywiście trzeba być świadomym tego, że szczegółowe warunki polisy regulują zasady takiej procedury oraz zakres ochrony.

Czy ubezpieczenie dla radcy prawnego ma charakter obowiązkowy?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla radców prawnych ma charakter obligatoryjny, a zatem osoby wykonujące ten zawód są prawnie zobowiązane do tego, aby taką polisę posiadać. Jest to spowodowane wspomnianym już ryzykiem związanym z wykonywaniem tej profesji. Poza tym należy zdawać sobie sprawę z faktu, że brak takiego ubezpieczenia mógłby w wielu sytuacjach znacząco utrudniać dochodzenie roszczeń klientów od radców prawnych. Przy wyborze ubezpieczenia z pewnością należy szczegółowo analizować jego warunki, ponieważ mają one tutaj kluczowe znaczenie.