Jak chronić swoje lokum przed zalaniem?

Jedną z najczęstszą przyczyną usterek w mieszkaniach jest zalanie (więcej). To niepokojące zdarzenie może być wynikiem zaniedbania ze strony najemcy czy spółdzielni mieszkaniowej. Zalanie jest przyczyną nieprawidłowego działania sprzętów domowych np. pralki. W zależności od przyczyny problemu warto się przed nim zabezpieczyć. Jednym z podstawowych rodzajów ochrony jest ubezpieczenie najemcy na wypadek odpowiedzialności cywilnej.

Co zrobić, gdy zauważymy zalanie w mieszkaniu?

Na początek warto zająć się lokalizacją źródła wycieku. Kiedy uda nam się zapanować nad powodzią wykonaną z naszej strony warto powiadomić sąsiada i lokatorów o usterce. W przeciwnym wypadku szkody mogą być znacznie wyższe, a w niektórych przypadkach będziemy zmuszeni samodzielnie pokryć część strat. Pod żadnym pozorem nie naprawiaj samodzielnie szkód.

W obecności poszkodowanego i przedstawiciela spółdzielni mieszkaniowej sporządzić protokół zalania. Za jego podstawie sprawę zalania będzie można przekazać do ubezpieczalni. Tego rodzaju pismo daje nam gwarancje, że ubezpieczenie najemcy zadziała, czyli pokryje wszelkie możliwe szkody. Pismo powinno zawierać:

  • datę, godzinę oraz adres zalanego mieszkania,
  • dane poszkodowanego właściciela i winowajcy,
  • dane świadków zdarzenia, 
  • przyczynę i opis szkód zalania (forma opisowa lub audiowizualna),
  • podpis administratora budynku i właściciela lokalu.

Procedura ubezpieczeniowa po zalaniu mieszkania

Po zgłoszeniu szkody ze strony winowajcy ubezpieczyciel przystępuje do działania. Zgłaszając szkodę raz nie ma konieczności zgłaszania jej ponownie u firmy ubezpieczeniowej sąsiada. Tego typu działania nie są gwarancją, że poszkodowany otrzyma podwójną rekompensatę.

O wysokości szkody, jaką będzie pokrywało ubezpieczenie najemcy – decyduje rzeczoznawca.  Do jego zadań należy sporządzenie protokołu szkód, ustalenie przyczyny zalania oraz winowajcy. W ustalaniu wartości mienia pomocne mogą okazać się faktury za sprzęt oraz paragony fiskalne. Potwierdzenia kupna mogą być przydatne w dalszym ubieganiu się o wyższe odszkodowanie. 

Po sporządzeniu szczegółowego protokołu, oszacowania wartości zniszczeń przychodzi pora na wypłatę odszkodowania. Standardowe ubezpieczenie najemcy mówi o przekazaniu środków pieniężnych ofierze zdarzenia w ciągu 30 dni od oględzin. Przed otrzymaniem rekompensaty osoba ta dowiaduje się o wysokości odszkodowania w terminie do 7 dni. W razie nieścisłości osoba może być poproszona o przesłanie dodatkowej dokumentacji celem ustalenia należnej rekompensaty.