Ubezpieczenie radców prawnych

Obowiązkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego

Obowiązkowe ubezpieczenie radców prawnych (z bogatej oferty iExpert.pl) od roku 2004. Rozporządzenie zostało wydane pod koniec roku 2003. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone w trakcie wykonywania czynności, które szczegółowo opisane są w art. 4 i art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych, dlatego każdy wykonujący już zawód lub przygotowujący się do […]

dalej

Ubezpieczenia radców prawnych – jak wybrać najlepszą ofertę?

Radcą prawnym może zostać osoba, która ukończyła studia prawnicze, zdała egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych. Radca prawny jest zawodem zaufania publicznego, który wiąże się z wieloma obowiązkami i odpowiedzialnością. Jednym z nich jest obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które chroni radcę prawnego przed roszczeniami klientów lub osób trzecich w związku […]

dalej