Bez kategorii

Obowiązkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego

Obowiązkowe ubezpieczenie radców prawnych (z bogatej oferty iExpert.pl) od roku 2004. Rozporządzenie zostało wydane pod koniec roku 2003. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone w trakcie wykonywania czynności, które szczegółowo opisane są w art. 4 i art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych, dlatego każdy wykonujący już zawód lub przygotowujący się do […]

dalej