OC radcy prawnego

Dlaczego OC radcy prawnego jest niezbędne?

Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego jest tematem niezwykle istotnym w kontekście praktyki prawniczej. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, radcy prawni są zobowiązani do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W tym artykule omówimy, dlaczego OC radcy prawnego jest niezbędne, jakie są jego główne aspekty oraz jakie korzyści płyną z tego rodzaju ubezpieczenia.

dalej

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie OC dla radcy prawnego?

W związku z przepisami prawa, a mianowicie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2003 roku każdy radca prawny, a także zawód pokrewny taki jak prawnik, musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej na wypadek szkód wyrządzonych podczas wykonywania swoich czynności zawodowych (kilka słów więcej). Obowiązek ten nie dotyczy radców prawnych, którzy nie mają prawa wykonywania zawodu, […]

dalej

Zakres ochrony OC radcy prawnego

W ramach umowy każdy radca prawny wykonujący swój zawód, a także jest zgłoszony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych do ubezpieczenia, podlega obowiązkowemu wykupieniu polisy ubezpieczeniowej od Odpowiedzialności Cywilnej. OC radcy prawnego od iExpert ma za zadanie ochronić go przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonymi na skutek popełnionych przez niego błędów lub zaniedbania, które w wyniku mogą przyczynić się do […]

dalej