Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie OC dla radcy prawnego?

W związku z przepisami prawa, a mianowicie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2003 roku każdy radca prawny, a także zawód pokrewny taki jak prawnik, musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej na wypadek szkód wyrządzonych podczas wykonywania swoich czynności zawodowych (kilka słów więcej). Obowiązek ten nie dotyczy radców prawnych, którzy nie mają prawa wykonywania zawodu, lub nie prowadzą w tym czasie żadnych usług. Rada okręgowej izby radców prawnych, która jest właściwa z uwagi na miejsce zamieszkania radcy prawnego, ma obowiązek sprawowania kontroli nad zawieraniem umów ubezpieczeniowych. Minister Sprawiedliwości nadzoruje pieczę nad wywiązywaniem się z obowiązków sprawdzania polis radców, poprzez izbę lekarską. Gdy podczas kontroli okaże się, że radca prawny nie korzysta z polisy OC, a świadczy usługi, będzie musiał zapłacić wysoką grzywnę na rzecz państwa. Zasady kar ustalane są na podstawie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Pomimo zapłacenia kary, radca prawny w dalszym ciągu musi zawrzeć umowę o ubezpieczenie z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ile kosztuje składka OC dla radcy prawnego?

Koszt składki liczony jest od wysokości sumy ubezpieczenia, oraz dodatkowych klauzul wykupionych w ramach polisy OC. Czynniki, które kształtują cenę to takie aspekty jak okres prowadzenia działalności gospodarczej, oraz obecna szkodliwość, oraz zakres terytorialny.

Radca prawny – ubezpieczenie

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla każdego radcy prawnego, ale pomimo to należy dbać o swoje bezpieczeństwo poprzez ubezpieczanie się od wszelkich problemów, które mogą nastąpić podczas wykonywania obowiązków służbowych w tej branży. Obecnie, w każdej miejscowości jest paru radców prawnych, co najmniej. W związku z tym element konkurencyjności jest znaczny, a klienci mają prawo przed podpisaniem umowy o zawarcie usług prawnych, sprawdzić, czy dana osoba posiada ważne ubezpieczenie OC.

Ochrona OC – przed czym chroni

Polisa ubezpieczeniowa ma za zadanie chronić przed takimi sytuacjami jak:

  • wyrządzenie szkód podczas wykonywania czynności zawodowych
  • występowanie przed urzędami, oraz sądami.

Ochrona OC – przed czym nie chroni

Osoba ubezpieczona jaką jest radca prawny, musi wiedzieć z jakich wykluczeń składa się umowa, już na etapie podpisywania jej warunków. Mianowicie:

  • ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych poprzez zniszczenia mienia osobom, które współpracują z radcą, lub są z nim w związku
  • ubezpieczenie nie obejmuje szkód na kwoty wyższe jak 50 000 euro, chyba że radca prawny rozszerzył polisę
  • ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych po skreśleniu radcy z listy adwokatów
  • ubezpieczenie nie chroni przed wystąpieniem szkód podczas zamieszek, wojny, czy powstałych w wyniku terroru.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że na mocy rozporządzenia radca prawny ma obowiązek posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnoprawnej na skutek popełniania błędów, oraz szkód powstałych w wyniku prowadzenia kancelarii, czy własnych usług. Polisa nie powinna być tylko przykrym obowiązkiem, w związku z tym każdy radca prawny ubezpieczenie powinien zdawać sobie sprawę z możliwościami jakie niesie ze sobą podpisanie polisy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Warto wiedzieć, że każdy potencjalny klient ma prawo przed skorzystaniem z usług radcy prawnego sprawdzić, czy jego polisa jest ważna. Dzięki temu, klient wie, że na wypadek nieprzewidzianych szkód, będzie chroniony przez ubezpieczyciela. Nawet, gdy radca prawny nie będzie miał ubezpieczenia OC, w związku z tym zapłaci grzywnę, to na dalszym etapie będzie musiał korzystać z usług towarzystwa.