Obowiązkowe OC dla lekarzy – co warto wiedzieć?

Obowiązkowe OC dla lekarz – co warto wiedzieć?

Każdy lekarz, który prowadzi praktykę indywidualną lub grupową ma obowiązek wykupić wybrane ubezpieczeni odpowiedzialności cywilnej. Dzięki temu jest on zabezpieczony przed koniecznością samodzielnego pokrywania różnych świadczeń, które będą zasądzone pacjentowi, gdy dojdzie do jakiegoś błędu medycznego. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ten temat.

Na co zwracać uwagę podczas wyboru ubezpieczenia medycznego?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują bardzo różne opcja ubezpieczeniowe. Oczywiście przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, na to jaka jest wysokość sumy gwarancyjnej i czy wystarczy ona na pokrycie kosztów związanych z konkretnymi roszczeniami pacjenta. Czasem okazuje się, że minimalna suma nie wystarcza, aby pokryć odszkodowanie (więcej).

Każdy lekarz, który prowadzi praktykę indywidualną lub grupową ma obowiązek wykupić wybrane ubezpieczeni odpowiedzialności cywilnej

Kolejną kwestią jest to czy ochrona ubezpieczeniowa jest w jakimś sensie ograniczona, a także to czy ubezpieczyciel daje możliwość wykupienia jakiś dodatkowych opcji.

Jak wygląda kwestia dotyczącą odpowiedzialności ponoszonej przez lekarzy, gdy wyrządzić szkodę pacjentowi?

Jeśli chodzi o lekarzy, którzy wykonują swój zawód w oparciu o umowę o pracę, wszelkie kwestie dotyczące odpowiedzialność finansowych za wyrządzone szkody ciążą na pracodawcy. W niektórych sytuacjach, może on jednak obciążyć lekarza określoną częścią kosztów. 

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy medyk prowadzi własną praktykę, w takiej sytuacji w razie narażenia pacjenta na wystąpienia jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, jest on zobowiązany do samodzielnego pokrycia wszelkich kosztów. To jaka będzie wysokość odszkodowania jest zależne od kilku czynników, przede wszystkim tego jakie były okoliczności zdarzenia oraz jaki jest zakres uszczerbku na zdrowiu pacjenta.

Każdy lekarz, który prowadzi praktykę indywidualną lub grupową ma obowiązek wykupić wybrane ubezpieczeni odpowiedzialności cywilnej

Zakres ochrony obowiązkowego OC

Błędy podczas praktyki lekarskiej zdarzają się bardzo często. Lekarz czynnie wykonujący swój zawód, każdego dnia jest narażony na popełnienie mniej lub bardziej poważnych błędów, które oczywiście mają swoje konsekwencje. Pacjent, który został poszkodowany ma prawo żądać rekompensatę finansową o określonej wysokości. Dzięki wykupieniu ubezpieczenia OC lekarz może się uchronić przed koniecznością ponoszenia odpowiedzialności finansowej w takiej sytuacji. Jednak zakres polisy może być bardzo różny.

Poszczególne polisy mogą pokrywać szkody, które powstały w wyniku zaniechania udzielania świadczeń medycznych, błędu medycznego lub podjęcia działań niezgodnych z obowiązującym prawem. Szkody mogę także nastąpić podczas zabiegów kosmetycznych czy chirurgii estetycznej.

Należy jednak zaznaczyć, że obowiązkowe ubezpieczenie nie obejmuje strat dotyczących uszkodzenia czy utraty mienia, które należy do pacjenta, a także przypadków związanych z naruszeniem praw pacjentów. Aby móc jeszcze bardziej się zabezpieczyć i cieszyć się większym spokojem podczas wykonywania swojej pracy, lekarz może dodatkowo wykupić inne warianty ubezpieczenia dobrowolnego.

Ubezpieczenie OC lekarza to bardzo ważna kwestia dla każdego lekarza. Dzięki wykupieniu właściwej polisy może on cieszyć się większym spokojem, kiedy dojdzie do jakiegoś niepożądanego zdarzenia. Oprócz obowiązkowej polisy, lekarze mają do wyboru także wiele dodatkowych rozwiązań zapewniających szerszą ochronę. Dla lekarzy prowadzących prywatną praktykę ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, warto jednak zaznaczyć, że pozostałe osoby należące do personelu medycznego, nie muszą wykupywać polisy, ale mają do tego prawo i bardzo często decydują się na taki krok, aby czuć się bezpiecznie.