Ubezpieczenia lekarzy

Posted On By Alicja

Coraz większa liczba pacjentów lub ich rodzin domaga się odszkodowania za błędy popełnione przez lekarzy. Nie zawsze są one uzasadnione, ale ostateczny głos należy do sądu. Jeżeli uzna on winę lekarza, to zasądzone odszkodowanie z reguły jest bardzo wysokie. Może być jednorazowe, ale może oznaczać także wypłacanie renty dożywotniej. Przed tak wysokimi odszkodowaniami chroni lekarza ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Rodzaje ubezpieczeń dla lekarzy

Zawód lekarza jest zawodem podwyższonego ryzyka

Zawód lekarza jest zawodem podwyższonego ryzyka. Ratując zdrowie i życie pacjenta lekarz niejednokrotnie musi podejmować szybkie i ryzykowne decyzje. W przypadku popełnienia błędu, pacjent ma prawo dochodzenia odszkodowania za utratę zdrowia. W przypadku placówki publicznej to ona obarczona jest wypłatą odszkodowania, w przypadku placówek prywatnych odszkodowanie obciąża lekarza.

Ochronę przed odpowiedzialnością finansową zapewniają lekarzom ubezpieczenia OC, które mogą być:

  1. obowiązkowe,
  2. dobrowolne.

Obowiązkowe ubezpieczenia lekarzy

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dotyczy lekarzy, którzy prowadzą samodzielną działalność gospodarczą, pracują na kontraktach lub w placówkach prywatnych. Polisa powinna zostać podpisana jeden dzień przed podjęciem pracy.

Ubezpieczenia lekarzy zapewniają ochronę finansową przez okres obowiązywania polisy, czyli przez 12 miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczenie zapewnia ochronę finansową na poziomie 75 tys. euro za jedno zdarzenie i 350 tys. euro za wiele zdarzeń.

Powyższe kwoty są kwotami obligatoryjnymi, które musi zagwarantować każda firma ubezpieczeniowa oferująca zawodowe ubezpieczenia lekarzy. Oferty poszczególnych firm mogą się różnić wysokością składek, warto więc wybrać tą z najniższymi składkami.

Dobrowolne ubezpieczenia lekarzy

Powyższe kwoty są kwotami obligatoryjnymi, które musi zagwarantować każda firma ubezpieczeniowa oferująca zawodowe ubezpieczenia lekarzy

Kwota 75 tys. euro nie jest wysoką kwotą za utratę zdrowia lub czasami nawet życia. Roszczenia pacjentów lub ich rodzin najczęściej dotyczą znacznie wyższych odszkodowań. Z tego względu towarzystwa ubezpieczeniowe oferują możliwość dodatkowego ubezpieczenia, najczęściej w pakiecie z obowiązkowym OC, składka jest wtedy bardzo korzystna.

Dodatkowe ubezpieczenie OC powinni wykupić przede wszystkim:

  • anestezjolodzy,
  • chirurdzy,
  • ginekolodzy-położnicy,
  • kardiolodzy.

Szczególną uwagę warto zwrócić na wysokość kwoty odszkodowania za jednorazowe zdarzenie, bo to z nim lekarz ma najczęściej do czynienia. Dobre jest wybrać polisę, która dodatkowo zapewnia ochronę prawną, gwarantuje odszkodowanie za nieszczęśliwe wypadki oraz chroni w razie utraty wynagrodzenia. Składka będzie trochę wyższa, ale zapewni bezpieczeństwo finansowe.