OC dla pracownika księgowości – co obejmuje i kiedy jest potrzebne?

Praca w księgowości łączy się z ogromną odpowiedzialnością za przygotowane dokumenty, rozliczenia i inne istotne z punktu widzenia działalności firmy dane. Ubezpieczenie OC może uchronić pracownika lub biuro rachunkowe przed konsekwencjami popełnienia błędu lub niedopełnienia ważnego terminu. Dobra polisa musi odpowiednio chronić interesy ubezpieczonego i nie powinna być przesadnie droga. A co obejmuje i kiedy jest potrzebne ubezpieczenie pracownika księgowości?

Dlaczego pracownik księgowości powinien się ubezpieczyć?

Przepisy podatkowe zmieniają się z roku na roku, a niekiedy nawet częściej. Interpretacja zawiłych przepisów i rozporządzeń może nastręczyć pracownikowi sporo trudności. W natłoku informacji łatwo można popełnić błąd, który będzie wymagał korekty. Jednak nie zawsze taka korekta jest możliwa i wówczas na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara finansowa. W takim wypadku właściciel firmy będzie żądał wyjaśnień od pracownika księgowości i może chcieć obciążyć go kosztami. Mając wykupioną polisę, pracownik nie będzie musiał się martwić o konieczność wypłaty odszkodowania, ponieważ do określonej kwoty może je pokryć ubezpieczenie. Ważne, by dokładnie przeczytać warunki umowy, żeby wiedzieć, w jakich sytuacjach pieniądze z polisy zostaną wypłacone.

Co obejmuje ubezpieczenie pracownika księgowości?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla pracowników księgowości dotyczy czynności wykonywanych w ramach obsługi księgowej, obsługi kadrowej i obsługi płac. W poprawnie skonstruowanej polisie ochrona powinna obejmować:

  • odpowiedzialność karną i karnoskarbową
  • obsługę prawną
  • koszty związane z prowadzeniem sporów sądowych
  • kary administracyjne
  • mandaty i grzywny nałożone przez ZUS lub PIP.

Praca w księgowości łączy się z ogromną odpowiedzialnością za przygotowane dokumenty, rozliczenia i inne istotne z punktu widzenia działalności firmy dane

Ubezpieczenie pracownika księgowości może opiewać na różne kwoty w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego i zwykle są to sumy rzędu od 15 000 do 500 000 zł. Wysokość polisy warto dostosować do rodzaju obsługiwanych klientów i kwot, jakimi na co dzień firmy te obracają. Niektóre agencje ubezpieczeniowe oferują dodatkowe zniżki za posiadanie certyfikatu zawodowego i bezszkodowość, a składki można płacić w jednej, dwóch lub czterech ratach.

OC dla pracownika księgowości – kiedy jest potrzebne?

Ochronę warto sobie zapewnić jeszcze przed rozpoczęciem pracy w biurze rachunkowym lub na innym stanowisku związanym z księgowością. Obecnie z takiej polisy najczęściej korzystają:

  • samodzielni księgowi
  • główni księgowi
  • księgowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub na kontrakcie
  • pracownicy biura rachunkowego
  • dyrektorzy finansowi.


W każdym z powyższych przypadków rodzaj i wysokość polisy będzie zależeć bezpośrednio od pełnionej funkcji, zakresu obowiązków i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Ubezpieczenie pracownika księgowości może obejmować także szkody majątkowe, uchybienia powstałe wskutek wykonywania określonych czynności oraz roszczenia z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty ważnych dokumentów, akt i ksiąg rachunkowych. Wspomniane roszczenia mogą także dotyczyć szkód, które zostały wyrządzone osobom trzecim w wyniku wycieku danych z systemu informatycznego.

Ubezpieczenie pracownika księgowości to zabezpieczenie, które sprawi, że wykonywanie tego zawodu będzie zdecydowanie mniej stresujące i bardziej efektywne. Dzięki polisie księgowy zyska ochronę w wielu trudnych do przewidzenia sytuacjach, które mogłyby znacząco utrudnić mu dalszą pracę w zawodzie. Jest to też doskonały sposób na zabezpieczenie interesów klientów i podniesienie jakości oferowanych usług.