Jakie ubezpieczenie będzie najlepsze dla rowerzysty?

Korzystanie z roweru ma wiele zalet. Jazda rowerem ma dobry wpływ na zdrowie i ogólne samopoczucie człowieka. Jednak wiąże się z ryzykiem. Rowerzysta narażony jest na ryzyko uczestnictwa w wypadku drogowym. Może być sprawcą i ofiarą takiego wypadku. Sprawca wypadku często zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym. Status ofiary wypadku wiąże się zazwyczaj z dużymi wydatkami ponoszonymi na rehabilitację. Dlatego warto się ubezpieczać. Jakie ubezpieczenia ma do dyspozycji każdy użytkownik roweru? O tym w poniższym tekście.

Ubezpieczenie OC dla rowerzysty

Najlepsze ubezpieczenie rowerzysty Pewnie na rower to OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenie to zwalnia z odpowiedzialności finansowej za szkody, które rowerzysta może wyrządzić innym osobom. Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym może być objętych wiele przykrych zdarzeń. Można do nich zaliczyć między innymi potrącenie pieszego lub nieumyślne uszkodzenie cudzego samochodu podczas jazdy rowerem. Ubezpieczenie OC przyda się również w przypadku wystąpienia szkód spowodowanych kolizją z innym uczestnikiem ruchu drogowego.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni od odpowiedzialności wobec innych osób

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni od odpowiedzialności wobec innych osób. Sam rowerzysta również narażony jest na szkodę. Szkoda taka może nastąpić nawet w trakcie jazdy rekreacyjnej. Nierozważna jazda po lesie to pierwszy krok do poważnej kontuzji. Warto wobec tego pomyśleć o własnej przyszłości i wykupić dodatkowo ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zalety ubezpieczenia NNW można docenić podczas pobytu w szpitalu lub w trakcie rehabilitacji. Ubezpieczenie NNW zwraca koszty leczenia, rehabilitacji lub nawet operacji plastycznej. Z polisy NNW wypłacane również jest świadczenie przysługujące za pobyt w szpitalu.

Ubezpieczenie roweru

Ubezpieczenie życia i zdrowia rowerzysty i jego odpowiedzialności cywilnej jest tylko pierwszym krokiem do pełnego bezpieczeństwa finansowego. Pozostaje już tylko ubezpieczyć rower od kradzieży i zniszczenia. Takie ubezpieczenie można znaleźć w ofercie części towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie obejmuje rower wraz z wyposażeniem dodatkowym. Towarzystwo ubezpieczeniowe może wprowadzić wymóg odpowiedniego wieku i wartości ubezpieczanego roweru. Warunki ubezpieczenia są zależne od zasad przyjętych w danym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Podsumowując, jazda rowerem jest tylko na pozór przyjemnością. Korzystanie z dróg publicznych wymaga odpowiedniej dawki wiedzy i odpowiedzialności. Jednak nawet największa dawka nie jest w stanie ustrzec przed nieodpowiedzialnym zachowaniem innych uczestników ruchu drogowego. Konsekwencje przypadkowego zdarzenia mogą być dotkliwe. Dlatego warto się ubezpieczać.