Dlaczego ubezpieczenie górskie jest tak ważne?

Tematyczne wyjazdy cieszą się ogromną popularnością. Jedni uwielbiają zwiedzać niziny, inni góry, a pozostali morze. Wybierając się jednak na południe Polski i poza kraj nie można zapomnieć o ubezpieczeniu górskim.

Dlaczego ubezpieczenie górskie jest tak ważne?

Ubezpieczenie górskie to nic innego, jak podstawowe ubezpieczenie NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków z różnymi dodatkami. Wybierając się na wyprawę w Polsce należy wykupić ubezpieczenie NNW, przekazując agentowi informację, że w tym czasie zamierzamy eksplorować malownicze szlaki.

Ubezpieczenie górskie w Polsce to:

Tematyczne wyjazdy cieszą się ogromną popularnością

  • wspomniane już NNW, czyli jeżeli złamiemy nogę, rękę, żebro to ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie, naliczane najczęściej procentowo. W praktyce oznacza to, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym większą wypłatę otrzymamy za poniesione szkody.
  • koszty leczenia – zakup wszystkich niezbędnych nam leków, środków opatrunkowych. To także rehabilitacja, czy prywatne wizyty u specjalistów. Celem udokumentowania tych kosztów należy prosić imienne faktury.
  • dieta szpitalna, czyli wypłata odszkodowania za każdy dzień pobytu w szpitalu, w którym znaleźliśmy się w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Minimalny czas pobytu od którego otrzymany wypłatę za wszystkie spędzone tam dni określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
  • całkowite trwałe inwalidztwo, wynikające ze zdarzeń objętych polisą i w czasie jej trwania.
  • śmierć w wypadku komunikacyjnym i w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Zawsze warto przy zawieraniu ubezpieczenia górskiego polisy wskazać osobę uposażoną, czyli taką, która otrzyma wypłatę z odszkodowania.

Ubezpieczenie górskie w Polsce dla amatorów i osób lubiących górskie wędrówki to koszt rzędu kilku złotych za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie górskie poza granicami Polski

Towarzystwa Ubezpieczeniowe znając specyfikę wyjazdów swoich klientów wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom

Towarzystwa Ubezpieczeniowe znając specyfikę wyjazdów swoich klientów wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. Oferują także ubezpieczenie górskie poza granicami kraju. Ubezpieczenie typu Wojażer określa termin wyjazdu oraz jego cel. Należy podać wówczas uprawianie sportu, narciarstwo, wspinaczkę górską. Jeżeli chorujesz na choroby przewlekłe takie jak nadciśnienie także konieczne jest uwzględnienie tej informacji przy wyliczaniu stawki. W przypadku himalaistów, czy alpinistów warunki ubezpieczenia będą zawierane na warunkach szczególnych. Należy odpowiednio wcześnie zgłosić się do danej firmy ubezpieczeniowej I ustalić wszystkie szczegóły.

Ubezpieczenie górskie to jednak przede wszystkim:

  • rozbudowany assistance, czyli pomóc nie tylko w dosłaniu dokumentów, czy opiece nad niepełnoletnim dzieckiem, ale także poszukiwanie ciała zaginionego, czy pomóc tłumacza,
  • koszty leczenia – firma ubezpieczeniowa pokrywa koszty wizyt ambulatoryjnych, specjalistycznego leczenia,
  • ubezpieczenie kosztów leczenia po podróży, czyli jeżeli w trakcie trwania polisy ulegniemy wypadkowi to ubezpieczenie górskie z odpowiednim rozszerzeniem zapewni nam także specjalistyczną pomóc w Polsce. Chodzi o szybsze dostanie się do specjalistów, czy na rehabilitacje.
  • OC w życiu prywatnym – szkody wyrządzone nieumyślnie osobom trzecim. Jeżeli w trakcie górskich wędrówek nieumyślnie wpadniemy na kogoś i go uszkodzimy lub uszczerbku dozna posiadany przez niego sprzęt takie szkody do górnej granicy ubezpieczenia pokryje ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie górskie zarówno w Polsce, jak i za granicą to bardzo ważna składowa wyjazdu, o której nie można zapomnieć. To ochrona nas samych, ale także osób, które spotkamy na szlaku.