Czym jest ubezpieczenie górskie?

Ubezpieczenie górskie to produkt, który gwarantuje spokój alpinistom, taternikom i innym osobom wybierającym się w góry. Warto bowiem pamiętać o tym, że każda wyprawa wiąże się z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, które w wielu wypadkach mogą pociągać za sobą bardzo przykre konsekwencje.

Czy warto wykupić ubezpieczenie górskie?

Zdecydowanie tak. Jak wspomniano powyżej, każda wyprawa w góry wiąże się z podejmowaniem ryzyka. Oczywiście jest ono zdecydowanie niższe w przypadku spacerów po łatwych górskich szlakach i zdecydowanie wyższe w przypadku choćby wspinaczki. Niemniej jednak do nieprzewidzianych sytuacji może dochodzić zarówno na górskiej polanie, jak i w okolicach szczytów gór. Tego typu sytuacje mogą obejmować między innymi:

Ubezpieczenie górskie to produkt, który gwarantuje spokój alpinistom, taternikom i innym osobom wybierającym się w góry

  • skręcenia kończyn,
  • złamania kończyn,
  • zadrapania i większe rany.

W górach może bowiem dochodzić do upadków, które mogą być groźne zarówno dla zdrowia, jak i życia turystów.

Jakie ubezpieczenie górskie oferują ubezpieczyciele?

Firmy ubezpieczeniowe posiadają produkty polecane dla osób decydujących się na niemal każdą aktywność fizyczną w górach. Poszczególne polisy powinny być wybierane w zależności od rodzaju tej aktywności oraz określonego ryzyka z tym związanego. Mogą to być zatem:

    1. ubezpieczenia zwykłe – tego typu produkty są polecane dla osób planujących w wyprawy prostymi i oznakowanymi szlakami górskimi.
    2. ubezpieczenia dodatkowe – takie ubezpieczenia są skierowane do alpinistów i taterników, którzy wybierają trudne trasy obejmujące wspinaczki i wiążące się z większym ryzykiem ewentualnych urazów i kontuzji.

Każde wybierane ubezpieczenie powinno być zatem odpowiednio sprofilowane. W ten sposób uzyskuje się produkt, który uwzględnia indywidualne potrzeby ubezpieczonego, a jednocześnie nie jest zbyt drogie. Nie zawiera ono bowiem żadnych zbędnych elementów.

Jakie zasady ochrony zdrowia i życia występują w górach?

W polskich górach pomoc poszkodowanym realizowana jest przez GOPR oraz TOPR. Co ważne, pomoc ta jest pokrywana ze środków pochodzących z budżetu państwa. Do typowych zdarzeń, które wymagają pomocy służb ratowniczych należy zagubienie szlaku. Turyści niestety dość często zbaczają z wyznaczonych tras, co może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Poza tym, służby ratownicze muszą interweniować w przypadku urazów, takich jak na przykład skręcenia i złamania kończyn oraz w przypadku wyziębień. Tego typu sytuacje w wielu wypadkach wymagają zorganizowania kosztownej akcji ratowniczej, która może obejmować transport lotniczy do szpitala. Co ważne, poza granicami kraju tego typu pomoc jest odpłatna i może być pokrywana z ubezpieczenia.