Ubezpieczenie OC lekarza – co warto o nim wiedzieć?

Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale lekarze są zobowiązani do posiadania tak zwanego ubezpieczenia OC. Dobrze byłoby więc nieco poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Warto przede wszystkim zdobyć informacje o tym, co daje takie ubezpieczenie i co właściwie można dzięki niemu zyskać.

Jaki jest podstawowy cel ubezpieczenia OC lekarzy?

Nietrudno zgadnąć, że iExpert – ubezpieczenie OC lekarza ma określone cele. Najważniejszym z nich jest oczywiście zabezpieczenie pacjentów przed błędami medycznymi, które mogą zdarzyć się ze strony medyka, nawet pomimo zachowania najwyższej staranności. Na tym oczywiście nie koniec. Dzięki takowemu ubezpieczeniu pacjenci będą mogli również ubiegać się o odszkodowanie. Trudno byłoby zaś o to, aby lekarz bez wykupionego ubezpieczenia podołał wypłaceniu odszkodowania kilku pacjentom jednocześnie.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest w stanie pokryć naprawdę sporo

Jakie są najważniejsze wymagania dla OC lekarzy?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC powinno spełniać określone prawem wymagania, aby można było w ogóle mówić o jego skuteczności. Najważniejsze jest spełnienie wymogu dotyczącego minimalnej sumy ubezpieczenia. Okazuje się, że wynosi ona dokładnie 500 000 złotych. Wydaje się jednak, że nie każdego lekarza satysfakcjonuje to absolutne minimum. Z tego też względu, wielu z nich decyduje się mimo wszystko na wykupienie ubezpieczenia OC na wyższe kwoty. Dzięki temu, medycy mogą być spokojni o swoje finanse oraz o to, że popełnione błędy narażą ich na trudy związane z wypłacaniem odszkodowań z własnej kieszeni. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że lekarz ma prawo dokonać zakupu ubezpieczenia u dowolnie przez siebie wybranego ubezpieczyciela. Nie oznacza to bynajmniej, że każdy z nich spełni wymagania konkretnego medyka.

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest w stanie pokryć naprawdę sporo

Zakres ubezpieczenia OC wydaje się być dość szeroki. Przede wszystkim należy mieć na względzie to, jakie szkody będzie ono w stanie pokryć. Otóż okazuje się, że ubezpieczenie OC pokrywa zarówno szkody powstałe na skutek błędów medycznych, jak i te powstałe wskutek zaniedbań. Co istotne, mowa tu nie tylko o szkodach fizycznych, ale również i o szkodach psychicznych. Koszty OC są w stanie pokryć nie tylko kwotę samego odszkodowania, ale również i koszty sądowe.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC lekarzy?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest w stanie pokryć naprawdę sporo. Nie oznacza to jednak, że nie występują tutaj żadne wyłączenia. Otóż okazuje się, że takie ubezpieczenie nie pokryje żadnych szkód, które powstały na skutek działalności lekarza wykonywanej pracą lekarską. Jako przykład można podać tu chociażby wypadek drogowy. Jeżeli medyk na skutek złamania prawa spowoduje jakąś kolizję, która pociągnie za sobą poważne następstwa, nie będzie mógł liczyć na to, że ubezpieczenie OC lekarzy pokryje kwotę związaną z wypłatą ewentualnego odszkodowania. To samo dotyczy innych szkód, które wydarzyły się poza gabinetem lekarskim, bez związku ze świadczonymi przez medyka usługami.

Jak wybrać dobrego ubezpieczyciela?

Jak już zaznaczono wyżej, każdy z lekarzy ma możliwość samodzielnego dokonania wyboru ubezpieczenia OC lekarzy. Aby można było być w stu procentach zadowolonym z rozwiązania, należy jak najstaranniej je przemyśleć. Każdy medyk powinien więc przyjrzeć się przeróżnym aspektom konkretnej oferty. Warto sprawdzić co dokładnie obejmuje konkretne ubezpieczenie OC i jaka jest jego kwota. Poszczególne oferty należy przeanalizować nie tylko pod kątem jakościowym, ale również i cenowym. Porównanie wszystkich aspektów wiąże się z największym prawdopodobieństwem tego, że raz podjętej decyzji nie będzie się żałowało.