Ubezpieczenia grupowe
Informacje
Jak działają
Korzyści
Wypłata świadczenia
O nas
Kontakt
Imprezy firmowe:

Korzyści

Korzyści dla pracodawcy

Składki opłacane na rzecz Pracowników mogą być wliczone w koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy.
Zaoferowanie grupowego ubezpieczenia na życie, w przypadku finansowania składki przez Pracodawcę zwalnia go z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej zgodnie z kodeksem pracy.
Stanowi element systemu motywacyjnego i lojalnościowego dla Pracowników.
Wzmacnia wizerunek Pracodawcy na rynku pracy.

Korzyści dla pracownika

Ubezpieczenie zapewnia Pracownikom i ich rodzinom świadczenie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak: śmierć ubezpieczonego Pracownika, jego nagła choroba lub nieszczęśliwy wypadek, bądź strata członka najbliższej rodziny.
Otrzymanie świadczenia w przypadku narodzin dziecka.
Ochrona ubezpieczeniowa zapewniona jest przez 24 godziny na dobę, w dowolnym miejscu na świecie.
Wysokie, dostępne sumy ubezpieczenia - aż do 100 tys. zł.

Dodatkowe korzyści

Terminowa i szybka wypłata należnych świadczeń ubezpieczeniowych.
Wypłacane świadczenia ubezpieczeniowe zwolnione są od podatku dochodowego oraz podatku od spadków i darowizn.
Prosta i szybka procedura zawarcia umowy.

Dostępna opcja oszczędnościowa pozwala na gromadzenie środków pieniężnych, które mogą zostać wykorzystane na wybrane cele w dowolnym momencie, jednym z nich może być w przyszłości dodatkowa emerytura.


KONTAKT

Irena Błońska Pawłowska

tel. 0 696 272 151