Ubezpieczenia grupowe
Informacje
Jak działają
Korzyści
Wypłata świadczenia
O nas
Kontakt
Imprezy firmowe:

Jak działa grupowe ubezpieczenie

Umowa zapewnia osobie ubezpieczonej oraz rodzinie Ubezpieczonego świadczenie z tytułu śmierci oraz zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Ochrona ubezpieczeniowa zapewniana jest przez 24 godziny na dobę, w dowolnym miejscu na świecie.

Oferta obejmuje 5 pakietów ubezpieczeniowych. Pozwala to na dostosowanie zakresu ochrony do potrzeb naszych Klientów.

Pakiet wypadkowy
Skierowany do osób, które narażone są w znacznym stopniu na ryzyko wypadku. W ramach pakietu ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia takie jak:
śmierć osoby ubezpieczonej
niezdolność do pracy w wyniku wypadu
uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadu

Pakiet zdrowotny
W ramach pakietu ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia takie jak:
śmierć osoby ubezpieczonej
poważne zachorowanie
pobyt w szpitalu

Pakiet wypakowo zdrowotny
Łączy w sobie cechy dwóch poprzednich pakietów. Skierowany jest do osób narażonych na ryzyko wypadku oraz szczególnie dbających o swoje zdrowie.

Pakiet rodzinny
W ramach tego pakietu ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia dotyczące zarówno samego Ubezpieczonego, jak i jego najbliższej rodziny:
śmierć osoby ubezpieczonej
śmierć małżonka
narodziny i śmierć dziecka
śmierć rodziców oraz teściów

Pakiet kompleksowy
Stanowi pełną ofertę ubezpieczeniową, obejmującą wszystkie umowy dodatkowe przewidziane w ubezpieczeniu grupowym. Skierowany do osób ceniących bezpieczeństwo w każdej sytuacji.

Istnieje także możliwość stworzenia własnego planu ubezpieczeniowego, w oparciu o wszystkie dostępne umowy dodatkowe, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta.


KONTAKT

Irena Błońska Pawłowska

tel. 0 696 272 151