Ubezpieczenia grupowe
Informacje
Jak działają
Korzyści
Wypłata świadczenia
O nas
Kontakt
Imprezy firmowe:

Podstawowe informacje

Ubezpieczenia grupowe z funduszem inwestycyjnym zostały specjalnie przygotowane z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę życia i zdrowia Właścicielowi firmy oraz Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Ponadto opcja oszczędnościowa pozwala na gromadzenie środków na dowolny cel, w tym na dodatkową emeryturę.

Umowa zapewnia osobie ubezpieczonej oraz rodzinie Ubezpieczonego świadczenie z tytułu śmierci oraz zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Ochrona ubezpieczeniowa zapewniana jest przez 24 godziny na dobę, w dowolnym miejscu na świecie.

Składka podstawowa i dodatkowa może być finansowana zarówno przez Pracodawcę, jak i Pracownika, lub współfinasowana przez obie strony.

Istnieją 2 rodzaje składki:
składa podstawowa - w całości przeznaczana na ochronę ubezpieczeniową
składka dodatkowa - opłacana jedynie w przypadku wyboru opcji oszczędnościowej, przeznaczana w całości na inwestycje.

Składka podstawowa i dodatkowa może być finansowana zarówno przez Pracodawcę, jak i Pracownika, lub współfinansowana przez obie strony

Składkę opłaca Pracodawca z częstotliwością miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną.

Umowa może być zawarta w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 3 do 50 osób. Ubezpieczeniem mogą być objęci Właściciele firmy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej, które ukończyły 15 rok życia i nie przekroczyły 65 roku życia. W ramach jednej umowy możliwe jest podzielenie grupy osób ubezpieczonych na 2 podgrupy, a każda z podgrup może mieć inny zakres umów dodatkowych lub inne wysokości sum ubezpieczenia. Pozwala to lepiej dopasować ubezpieczenie grupowe do potrzeb i oczekiwań poszczególnych grup Pracowników.


KONTAKT

Irena Błońska Pawłowska

tel. 0 696 272 151